Τα μοντέλα της σειράς Pull Back ενσωματώνουν κατά τη συναρμολόγησή τους μηχανισμό pullback που επιτρέπει την κίνηση του οχήματος προς τα εμπρός αφού προηγηθεί «κούρδισμα».

Pull Back Motorbike

Ηλικία: 6+
ΚΩΔ.: Q5801
Κομμάτια: 183
Διαστάσεις συσκευασίας (mm): 295x195x60
Διαστάσεις mοντέλου (mm): 230x75x85

Pull Back Car

Ηλικία: 6+
ΚΩΔ.: Q5802
Κομμάτια: 177
Διαστάσεις συσκευασίας (mm): 295x195x60
Διαστάσεις mοντέλου (mm): 200x100x70

Συνδυασμός των 2 μοντέλων
Motorbike + Car

Ακολουθώντας τις οδηγίες μπορεί να κατασκευαστεί ένα συνδυαστικό μοντέλο από τα Motorbike και Car.

Διαστάσεις μοντέλου (mm): 220x135x80

Off-Road Vehicle – 3

Ηλικία: 6+
ΚΩΔ.: Q5803
Κομμάτια: 133
Διαστάσεις συσκευασίας (mm): 295x195x60
Διαστάσεις mοντέλου (mm): 190x100x140

Off-Road Vehicle – 4

Ηλικία: 6+
ΚΩΔ.: Q5804
Κομμάτια: 199
Διαστάσεις συσκευασίας (mm): 295x195x60
Διαστάσεις mοντέλου (mm): 190x100x140

Συνδυασμός των 2 μοντέλων
Off-Road Vehicles

Ακολουθώντας τις οδηγίες μπορεί να κατασκευαστεί ένα συνδυαστικό μοντέλο από τα 2 Off-Road Vehicles.

Police Car

Ηλικία: 6+
ΚΩΔ.: Q5805
Κομμάτια: 199
Διαστάσεις συσκευασίας (mm): 295x195x60
Διαστάσεις mοντέλου (mm): 150x90x90

Police Motorbike

Ηλικία: 6+
ΚΩΔ.: Q5806
Κομμάτια: 193
Διαστάσεις συσκευασίας (mm): 295x195x60
Διαστάσεις mοντέλου (mm): 190x75x90

Συνδυασμός των 2 μοντέλων
Police Motorbike + Police Car

Ακολουθώντας τις οδηγίες μπορεί να κατασκευαστεί ένα συνδυαστικό μοντέλο από τα Police Motorbike και Police Car.